Latest Posts

Cara Mengendarai Traktor Roda Empat

Traktor roda empat merupakan traktor yang memiliki dua buah porors roda. Traktor roda empat pada umunya digerakan oleh …

Cara mengukur kelembaban tanah dengan tensiometer

Cara  menggunakan  alat  tensiometer   Cara  menggunakan  alat  tensiometer  adalah  dengan  memasukan ujung keramik te…

Pemeriksaan Traktor roda empat Sebelum Digunakan

Pemeriksaan Traktor roda empat   -- Pemeriksaan traktor roda empat sebelum di gunakan sangat sangat penting. Pemeriks…

Cara Menjalankan Traktor Tangan Untuk Pemula

Cara mengemudikan traktor tangan sangatlah mudah dilakukan apabila kita melihat orang-orang yang telah mahir. Akan teta…